saidixEnvoyer par email

Pingouin

> Accueil > Animaux > Pingouin et manchot
 . * . *
* _____ . *
/_____\* *.*
(( . . ))  *
/' v '\*.
\'   '/  .
 //w\\  .saidix
"""  """

Envoyer par email

Penguin

> Home > Ascii-fr > Animaux > Pingouin et manchot
 . * . *
* _____ . *
/_____\* *.*
(( . . ))  *
/' v '\*.
\'   '/  .
 //w\\  .saidix
"""  """