Top 6


Envoyer par email

> Accueil > Anniversaire
          H  H  A    PPPP  PPPP  Y   Y
         H  H  A A   P  P P  P  Y  Y
         HHHHHH  A A  PPPPPP PPPPPP   YYY
        H  H  AAAAA  P    P      Y
        H  H  A  A P    P      Y

                    /
                /   +    /
             /   +    W   +
            +   W    I   W
          /  W   I    S   I
          +  I BBBB S BBBBB H BBBB S
          W B' S UU ' H UUU'U E UUU' H BBB /
       BBB' I 'O H U /U E UUUUU S UUUU E U' + BB
      BBBB''U S UU E + U S UUUUUUUUUUUU S UU W 'BBBB
     BBB''UUU H UU S W UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU I UU''BBB
     BBB''UUUU E UUUUU I UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU S UUU''BB
     BBBB''UUU S UUUUU S UUU ''''''''''''''''' H ''''''B
     BBBBB''UUUUUUUUUU H UUUU ///UUUUUUUUUUUUU E UUUUUUUU''BB
     BBBBBB''UUUUUUUUU E UUUUUU ///UUUUUUUUUUU S UUUUUUU''BBBB
     BBBBBBBB''UUUUUUU S UUUUUUUU ///UUUUUUUUUUUUUUUUUUU''BBBBB
     BBBBBBBBBBBB''UUUUUUUUUUUUUUUU ///UUUUUUUUUUUUUUU''BBBBBBB
     + BBBBBBBBBBBBBB''UUUUUUUUUUUUUU ///UUUUUUUUUUU''BBBBBBBBB
     BBBBBBBB + BBBBBBBBBBBBBBBB''UUUU ////'UUU''BBBBBBBBB + BB
     BBBBBBB + + BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ///BBBBBBBBBBBBBB + + B
     BBBBBB + + + BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ///BBBBBBBBBBBBB + + +B
     BBBBBBB + + BBBBBBBB + BBBBBBBBBBB ///BBBBBBBBBBBBBB + + B
     BBBBBBBB + BBBBBBBB + + BBBBBBBBBB ///BBB + BBBBBBBBB + BB
     BBBBBBBBBBBBBBBBBB + + + BBBBBBBBB ///BB + + BBBBBBBBBBBBB
    +BBBBBBBBBBBBBBBBBBB + + BBBBBBBBBB ///B + + + BBBBBBBBBBB +
     +BBBBBBBBBBBBBBBBBBB + BBBBBBBBBBB ///BB + + BBBBBBBBBBB +
     +BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ///BBB + BBBBBBBBBBB +
      +BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ///BBBBBBBBBBBBBBBB +
        + BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ///BBBBBBBBBBBBBB +
          + BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ///BBBBBBBBBBBB +
             +  BBBBBBBBBBBBBB ///BBBBBBBB +
                +  BBBBBBBB ///BBBB +

    RRRRR  I  RRRRR  TTTTTT  H  H  RRRR   A  Y   Y
    R  R  I  R   R  T   H  H  R  R  A A  Y  Y
   RRRR   I  RRRRRRR  T   HHHHHH  R   R  A A  YYY
   R  R  I  R  R   T   H  H  R  R  AAAAA   Y
  RRRRRR  I  R   R  T   H  H  RRRRR   A  A  Y

Envoyer par email

> Accueil > Les inclassables > Noël
 ,__ __
/| | |
 | | |  _  ,_  ,_
 | | | |/ / | / | |  |
 | | |_/|__/  |_/  |_/ \_/|/
               /|
               \|
 ___ _
 / (_)| |     o                         |
|   | |   ,_    , _|_ _ _ _  __,  ,   __,  _ _  __|
|   |/ \  / | | / \_| / |/ |/ | / | / \_ / | / |/ | / |
 \___/|  |_/  |_/|_/ \/ |_/ | | |_/\_/|_/ \/  \_/|_/ | |_/\_/|_/


     _               , _
    | |              /|/ \
 __,  | |   __,  _  _      |  |  _
/ |  |/ \  / | |/ \_|/ \_|  |  |  | |/ | | |_
\_/|_/ |  |_/\_/|_/|__/ |__/ \_/|/  |  |_/|__/ \/ \/
          /|  /|    /|
          \|  \|    \|
 _
(_|  |         |
 |  | _  __,  ,_  |
 |  | |/ / | / | |
  \_/|/|__/\_/|_/  |_/o
   /|
   \|
 

Envoyer par email

> Accueil > Personnages > Animaniacs
                         .mMMMMm.
                        .mMMMMMMMMMMMm
     ....                .mMMMMMMMMMMMMMM.
   .mMMMMMm.              .mMMMMMMMMMMMMMMMM'
   .mMMMMMMMM)             .MMMMMMMMMMMMMMM/'
  (MMMMMMMMMM/             .MMMMMMMMMMMM"'
 mMMMMMMMMMM/              (MMMMMMMMM"'
 /MMMMMMMMMM/              |MMMMMMMM/
 MMMMMMMMMM/               MMMMMMMM/
(MMMMMMMMMM(              /MMMMMMM/
 MMMMMMMMMM|              |MMMMMM"
 \MMMMMMMMM\       .mmmm..   |MMMMM`
 \MMMMMMMMMM.     .mMMMMMMMMm..mMMMm.MM/
  \MMMMMMMMM\.    mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm`
   \MMMMMMMMM.  .mMMMMMMMM"""MMMMMMMMMMMMMm
   `?MMMMMMMMm mMMMMMMMM"'  "MMMMMMMMMMMMm.
    `"MMMMMMMm/MMMMMMM/'    \MMMMMMMMMMMM.
     `\MMMMM/MMMMMM"'      `MMMMMMM"""Mm.
      `\MM/MMMMMM/       `MMMM"'  '\M.
       ./MMMMMM/'        `"'    '\
       /MMMMMMM'               \
       /MMMMMMM/               `,
      /MMMMMMMM                |
      .MMMMMMMMM                )
      (MMMMMMMM|                |
      |MMMMMMMM|.                )
      |MMMMMMMMM|     oOo  oOo.     .'
      |MMMMMMMMM|     (OOOo  OOOO.    /
      (MMMMMMMMM\     OOOO. OOOO).   '
      \MMMMMMMMMM     `OOOO  `OOO'   /
   x..  `\MMMMMMMMMm     `OO"  _"'__  ./Mm._______
   \MMMmm.MM"'   '\      ..**"""""***. <"""",MMMM/' .
   \MMMMMM'          .**"   ,'****    ')mMMMM'
    `\MMM(          (**.__.******"'     )MMM/
   xmm>MMM\          `********""'      )M/'
    `\MMMMMm,          """        ,'M'
      `-"Mm.                  ./"'
         `\.               ,/'
           `\.            _,/'
            `.    /`   _,-/"'
             M\   ( \  /'
             MMm.   `' /
             MMMMm.   ,'
             MMMMMMMmmmMM
             MMMMMMMMMMMM

Envoyer par email

> Accueil > Figures géométriques
  .+------+   +------+   +------+   +------+   +------+.
 .' |   |  /|   |   |   |   |   |\  |   | `.
+  |   |  + |   |   +   +   |   | +  |   |  +
|  |   |  | |   |   |   |   |   | |  |   |  |
| .+------+  | +------+   +------+   +------+ |  +------+. |
|.'   .'  |/   /   |   |   \   \|  `.   `.|
+------+'   +------+    +------+    +------+   `+------+

Envoyer par email

> Accueil > Ordinateurs
               _  _
  _______________     |*\_/*|________
 | ___________ |    ||_/-\_|______ |
 | |      | |    | |      | |
 | |  0  0  | |    | |  0  0  | |
 | |   -   | |    | |   -   | |
 | |  \___/  | |    | |  \___/  | |
 | |___   ___| |    | |___________| |
 |_____|\_/|_____|    |_______________|
  _|__|/ \|_|_.............._|________|_
  / ********** \      / ********** \
 / ************ \    / ************ \
--------------------   --------------------

Envoyer par email

> Accueil > Les inclassables > Noël
    .   .            *** **
        !   .      ._*.            .
       - -*- -    .-'-.  ! !   .
  .  .   *    .-' .-. '-.! !       .       .
        ***  .-' .-'  '-. '-.!  .
    *    ***.-' .-'     '-. '-.          .
    *   ***$*.-'        '-. '-.   *
 *  ***   * ***   ___________   !-..!-. *   *     *  *
 *  ***  **$** *  !__!__!__!__!  !  ! ***  ***  .  *  ***
 *** ****  * *****  !__!__!__!__!  !   .***-.-*** *   *** * #_
********** * ****$ * !__!__!__!__!  !-..--'*****  # '*-..---# ***
**** ***** * $** ***   .      !   *****   ***    ***
************ ***** ***-..-' -.._________!   *******  ***   *****
***********  .-#.-'      '-.-''-..!   *******  ****...   #
 # ''-.---''              '-....---#..--'****** ''-.---''-
         Merry Christmas             # 

Envoyer par email

Frank Zappa

> Accueil > Personnalités
       8888888888888
     88888o8888888o88888
    888o88888888o8888o88888
   888888888888o88888888888888
   8888o88       888888888
  88888888       88888o888
  8888888       888888o888
  888888         8o8888888
 88 888 ,*8888o, ,o8888*, 8888 88 8
 8888888 '`(0))`~ ~`((0)`' 8888888 8
 8888888l `'` `; ;` `'`  88888888 8
 88 8888    ; d;    8888888 88
 8888888    ( 7,    8888 888 8
 88888888   @@@@@@   888888888 8
 8 88888o  ,@@@@@@@@@, , o8888888 88
88888888`o @@;~^~^~;@@ 0;`8 8888888
8888 88 8`v  `@@@`  o`88888 888 8
88888888 `;,    ,;o`8 88888888 8
 8 8888   `o, ,;,;o` 888888 88 8
 8888 88   ``'''`   88 8888888 8
88888888         8 8888 8888
8888888          88 888888
                888888
                888888

Envoyer par email

> Accueil > Animaux > Chats
           ,/\,,,,/\,.
           =     =,
          =` '<Q> <Q>' =,
     ,=~~~~~~~~~`=   Y  =,`;,
    ,='      // :-^-; \\ `;
   ,='    `   ,,,,.'    :;
   ;,    '`     ':   `;
   ;`     ;',     ::,  ;;
   '\`  `,`';'`'`;`'`;';, `; ':;
   '\` '`\;~~~;/~~;~;/\`, ';'`;
   /#\` `'\#############)),';~#\
   /##\` '`\\############))_;####\
  |###\`'`'\\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM|
  |NNNN\`'`\\NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN|
  |YYYYY`\\\`YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY|
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ::::::::::::::::::::::::::::::::::
----''''''''''''''''''''''''''''''''''----

Envoyer par email

> Accueil > Sports > Basketball
       o
  /|  o     o
  \|=--      o
   ##
           \\
          /  \O
         O_/  T
         T  /|
         |\ | |
  _______________|_|________ 

Envoyer par email

> Accueil > Animaux
     _.---._  /\\
   ./'    "--`\//
  ./       o \
  /./\ )______  \__ \
 ./ / /\ \  | \ \ \ \
   / / \ \ | |\ \ \7
   "   "  " "    VK


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10