Hasard


Envoyer par email

Saint patrick

> Accueil > Les inclassables
              ***     ***
             ***....**   **...***
            **........** **.......**
         ***  **..........*.........**  ***
       **.....** **..................** **.....**
      **.........** **..............** **.........**
      *..............*  *..........*  *..............*
      **..............*  *......*  *..............**
       **..............** *....* **..............**
        *......................................*
       **..............**........**..............**
      **..............*  *....*....*..............**
      *..............*  *........* ...*..............*
      **.........**  *............* ...**.........**
       **.....**  **...............**....**.....**
         ***  **...................**...* ***
           **...........*...........**...*
            **.........* *.........** *...*..*..*..*
             *......**  **......*   *........*
              ** *    * **      *...*
                             *
         _  _  _____  ____  ____  _   _
        ( ) ( ) ( _ ) ( _ \ ( _ \ ( )  ( )
        | |_| | | (_) | | |_) )| |_) ) \ \_/ /
        | _ | | _ | | ,__/ | __/  \  /
        | | | | | | | | | |  | |    | |
        (_) (_) (_) (_) (_)  (_)    (_)
 ____ _____   ____  _____ _____ ____  _  ___  _  _ _ ____
 ( _ \(_  _)  ( _ \ ( _ )(_  _)( _ \ ( ) / _ \ ( ) ( )( )( _ \
 | (_(_) | |   | |_) )| (_) | | | | (_) )| || ( (_)| |/ / |/ | (_(_)
 _\__ \ | |   | __/ | _ | | | |  / | || | _ | , < ' _\__ \
( )__) | | | _  | |  | | | | | | | |\ \ | || (_( )| |\ \  ( )__) |
 \_____) (_)(_) (_)  (_) (_) (_) (_) (_)(_) \___/ (_) (_)  \_____)
            ____  _____ _   _  __
            ( _ \ ( _ )( )  ( ) ( )
            | | \ \ | (_) | \ \_/ / | /
            | | ) )| _ | \  /  |/
            | |_/ / | | | |  | |  _
            (____/ (_) (_)  (_)  (_)

Envoyer par email

> Accueil > Animaux > Lapins > Lapins 2
   _________,---------.____------.___
   /_______  `--._______ `--.____ \\
   /__, ' `-----.____  `--._____,`_/:.
   ,'        `---.___ ___//   `.
  ,'   .;'''';,       `---'  /  \
 ,;        ;      .'       :
,' :        ;      ` .,,. ,) /a. :
;. :       ,;..     .'', '`/) ~~  ;.
`;;;.  ,   '' ..`,  ; .' ', ,',|).  v' `.
 ``'`::(      ;'::( ;,',', , '; `.-'.;;;'
     `'''''''''''   ''`--------'.;;;'

Envoyer par email

> Accueil > Ordinateurs > Smiley
          __ooooooooo__
         oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
       oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
     oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
    oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
   oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
   oOOOOOOOOOOO* *OOOOOOOOOOOOOO* *OOOOOOOOOOOOo
  oOOOOOOOOOOO   OOOOOOOOOOOO   OOOOOOOOOOOOo
  oOOOOOOOOOOOOo oOOOOOOOOOOOOOOo oOOOOOOOOOOOOOo
  oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
  oOOOO   OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   OOOOo
  oOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOo
  *OOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOO*
  *OOOOOO *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* OOOOOO*
   *OOOOOO *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* OOOOOO*
   *OOOOOOo *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* oOOOOOO*
    *OOOOOOOo *OOOOOOOOOOOOOOOOO* oOOOOOOO*
     *OOOOOOOOo *OOOOOOOOOOO* oOOOOOOOO*   A heart at peace
       *OOOOOOOOo      oOOOOOOOO*   gives life to the body.
         *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO*          - Proverbs 14:30
           ""ooooooooo""

Envoyer par email

> Accueil > Animaux > Chats
 |\   _,,,,--,,_
 /,`.-'`'  -, \-;,
 |,4- ) ),,__ ,\ ( ;;    Tail tucked
'---''(.'--' `-'`.)`'

Envoyer par email

> Accueil > Animaux > Chats > Chats 2
          /)
         ((
          ))
       ,  //,
       /,\="=/,\
      /` d  b `\
      =\:. Y .:/=   Joan Stark
      /'***o***'\
      ( (    ) )
   jgs  (,,)'-=-'(,,)

Envoyer par email

Kiss

> Accueil > Textes
**____**__**__******__******
**___**___**__**______**
**__**____**__**______**
**_**_____**__**______**
***_______**__******__******
**_**_____**______**______**
**__**____**______**______**
**___**___**______**______**
**____**__**__******__******

Envoyer par email

> Accueil > Les bébés
     ,---------.
     ||"""""""||
     ||    ||
     |/-->&<--\|
     | (._.) |
     | ( @ ) |
     | /|`"'|\ |
     //(_\___/_)\
     \_()___()_//
     `+---I---+'
     |\(_)|(_)/|
     _|j"""""""|j_
     | |_______| |
     |_|    |_| hjw

Envoyer par email

> Accueil > Mangas > ranma 1/2
             : .     ..
             ` `   / .'
              ` :___/.-'
             .- ~~  ~-.
         .-~\-.'      \
         :  .'  .-._   .-.`.
         \. ' .'.  `. .'. `.:
         : : :    : :   :
         .`. . \.____. ..\ __.'.
         ,'`. \    '__`  ,
        ,  \ `.       /
        :   `-.`~-...___ ..' ;
        :   \ `--.____.- ' \   "P-Chan II"
         \  .'`. :  .  . .'`:
          `._;__: \_. :__/ \ :__/    - Mark Sprague

Envoyer par email

> Accueil > Bâtiments > Chateaux
                 o
               .-""|
               |-""|
                 |  ._--+.
                .|-""   '.
                +:'      '.
                | '.    _.-'|
                |  +  .-"  J
      _.+    .....'.'|  '.-"   |
    _.-""  '.  ..'88888888|   +    J''..
  +:"     '.'88888888888;-+. |  _+.|8888:
  | \     _.-+888888888_." _.F F +:'  '.8888'....
   L \  _.-""  |8888_.-" _." J J J '.  +88888888:
   | '+"    |_.-" _.-"  | | |  +  '.888888'._''.
  .'8L L     J _.-"    | | |   '.  '.88_.-"  '. 
 :888| |     J-"      F F F    '. _.-"     '.
 :88888L L   _+ L      J J J     '|.        '; 
:888888J | +-" \ L     _.+.|.+.     F '.     _.-" F
:8888888| L L\  \|   _.-"  '  '.    J  '.   .-"  |
:8888888.L | | \  ', _.-"       '.   |   "..-"   J'.
:888888: | L L '.  \   _.-+.     '.  :+-.   |    F88'.
:888888: L | |  \  ;.-""   '.     :-"  ":+ J    |88888:
:888888: | L L  +:""      '.  _.-"   .-" | |    J:888888:
:888888:  L | |  J \        '.-'   _.-'  J J    F :888888:
 :88888:  \ L L  L \       _.-+ _.-'    | |    |  :888888:
 :888888:  \| |  | '.    _.-"  |-"     J J    J   :888888:
 :888888'.  +'\  J  \ _.-"    F  ,-T"\ | |   .-'   :888888:
 :888888 '.   \  L  +"     J  / | J J J .-'    .'888888:
  :8888888 :   \ |  |      |  F '.|.-'+|-'     .' 8888888:
  :8888888 :   \ J  |      F  J   '...      .' 888888888:
   :8888888 :   \ L  |     J  |   \88'.''.''''.' 8888888888:
   :8888888 :   \|  |     | .-'\   \8888888888888888888888:
    :8888888 '.  J  |     F-' .'\   \8888888888888888888.'
    :88888888 :  L |     J   : 8\   \8888888888888888.'
     :88888888 :  | |    .+ ...' 88\   \8888888888.''.'
     :88888888 : J |   .-' .'  8888\   \'.'''.'.' 
      :88888888 : \ | .-'  .' 888888888.\  _-'   
      :888888888 : \|-'   .' 888888888.' \_-"
      '.88888888'..     : 8888888.' 
       :88888888 ''''.''.' 88888888: hs    
       :8888888888888888888888888888:
        :88888888888888888888888888:
        :888888888888888888888888:
         ''.8888888888888...'.'''
          '''''......''

Envoyer par email

> Accueil > Animaux > Dragons > Serpentueux
                    _.--.
                   .' ,--.`.
                  ,' ,'  `|
                ,' ,'   '             
               ,'  '
              ,'  '
             _,-  ,'  
           _,'    |              ____,-------.
          _,'      `.          _,---'  ___,----. `.  
        _,'       _,---.       ,-'   ,-'     `.|  
       _,'      _,-' _  `.    ,' __   ,'       |'  
      ,'  .--.  _,-'__,--' `.  `.  ,'_,-' `. ,'       ,'   
    ,' , '  `. ,'_,-'    `.  .,'-'-.   `.           
   ,', '     ,','       `.     `-. `. `.           
  ,','     ,''`)`.      ,`.     `. `.`-.`. 
  ,,'      (( '  `.    ,'   _,-=-. `\ `\ |`.\ 
 ' (       ``    `.  ,'   ,'-,' `. `) `)` )) 
 (  `            ` .'   ,'-,'   | ,;  ; '' 
 `              `:   |---|   `.   ,'
                :   |---|    '.  :
                :   `.--`.    '.  : 
                `   `  `    ',`__)

Envoyer par email

> Accueil > Animaux > Chats > Chats 2
       *   ,MMM8&&&.      *
         MMMM88&&&&&  .
         MMMM88&&&&&&&
   *      MMM88&&&&&&&&
         MMM88&&&&&&&&
         'MMM88&&&&&&'
          'MMM8&&&'   *  _
     |\___/|           \\
     )   (  |\_/|       ||  '
     =\   /=  )a a '._.-""""-. //
      )===(  =\T_= /  ~ ~ \//
     /   \   `"`\  ~  / ~ /
     |   |     |~  \ | ~/
     /    \     \ ~/- \ ~\
     \    /     || | // /`
 jgs_/\_/\_  _/_/\_/\_/\_((_|\((_//\_/\_/\_
 | | | |( ( | | | | | | | | | |
 | | | | ) ) | | | | | | | | | |
 | | | |(_( | | | | | | | | | |   Joan Stark
 | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | |

Envoyer par email

> Accueil > Animaux > Dinosaures
Hypsilophodon
              ___......__       _
            _.-'      ~-_    _.=a~~-_
--=====-.-.-_----------~  .--.    _  -.__.-~ ( ___==>
       '''--...__ (  \ \\\ { )    _.-~
            =_ ~_ \\-~~~//~~~~-=-~
             |-=-~_ \\  \\
             |_/  =. )  ~}
             |}   ||
            //    ||
           _//    {{
          '='~'     \\_
                  ~~'